"ДП УКРГАЗТЕХ"

+38 (044) 492-76-21, +38 (044)334-73-03 dpugt@ukrgas.tech, dpugt@dgt.com.ua

Про компанiю

• Наші партнери   • Особливості розробок   • Напрямок діяльності   • Технічні рішення  • Серійні розробки   • Перевага розробок . . .   • Доповнення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ “ДП УКРГАЗТЕХ”
(Україна, м. Київ)

компанію створено в січні 2001 р.
провідними фахівцями в галузі автоматизації промислових підприємств

В складі своїх фахівців фірма працює з 1995 року.

ТОВ “ДП УКРГАЗТЕХ” (як юридична особа) зареєстрована та працює з 30 січня 2001 року.
  Основним напрямком діяльності підприємства – це виробництво засобів автоматизації в нафтогазовій сфері, в тому числі засобів комерційного обліку газу, обчислювачів (коректорів), масових витратомірів, установок одоризації газу, датчиків тиску та температури зі стабільними і прецезійними характеристиками в заданому діапазоні температур.
  Комерційний облік газу проводиться шляхом автоматичного перетворення кількості газу, виміряної за фактичних умов вимірювання лічильником газу або за методом змінного перепаду тиску, з використанням стандартних звужувальних пристроїв, у кількість газу за стандартних умов з наступним обчисленням енергії виміряної кількості газу.
  Загальна чисельність персоналу компанії налічує близько 70 осіб, в складі якої два кандидати технічних наук, в тому числі один академік Української нафтогазової академії (УНГА).


Найпліднішу співпрацю фірма здійснює з закордонними та вітчизняними партнерами:
Закордонні партнери:

“JUMO” (Австрія)
“HONEYWELL” (США)

Вітчизняні партнери:

ТОВ “Віаком” (м. Київ)

=================================================

1. Повний перелік пристроїв виробництва компанії ТОВ “ДП УКРГАЗТЕХ” за їх функціональним призначенням дивись за
цим посиланням.
2.
Повний перелік сертифікатів та дозволів на пристрої виробництва компанії ТОВ “ДП УКРГАЗТЕХ” дивись за цим посиланням.
 Свідоцтва, Сертифікати, Дозволи . . .
  

  Цей інформаційний сайт розроблений для надання технічної допомоги фахівцям з обліку витрати газу НАК “Нафтогаз України” (АТ “Укртрансгаз”, АТ “Укргазвидобування”), Регіональній газовій компанії (РГК), а також всім фахівцям, які застосовують обладнання виробництва компанії ТОВ “ДП  УКРГАЗТЕХ”

Інженерно-технічний персонал забезпечує:

  • Розробку проектних, схемотехнічних та нових технологічних рішень.
  • Розробка програмного забезпечення.
  • Розробку конструкторської та експлуатаційної документації (в т.ч. трасування друкованих плат).
  • Виготовлення та випробування виробів, їх сертифікація…

У розробках ТОВ “ДП УКРГАЗТЕХ” враховані алгоритми розрахунку природних властивостей газу та приведення обсягів газу до стандартних умов. Враховуються такі особливості експлуатації обладнання як часті відключення електроживлення, нестабільність напруги та частоти мережі живлення.

Запуск Комплексу підігрівача природного газу ПЛАМЯ-04

Фахівці компанії впровадили кілька тисяч одно- та багатониткових комерційних вузлів обліку природного газу на об’єктах України, Республік Узбекистан, Казахстан, Молдова та РФ.

Запуск оборудования САУ ГРС

Напрямок діяльності фірми

1. Здійснення всього комплексу робіт по розробці, серійному виробництву засобів автоматизації і комерційного обліку об’єктів в газовій, нафтогазовидобувній, нафтопереробній, нафтохімічній промисловості та інших энерго- і теплоспоживаючих промислових об’єктів.
2. Витратомірне устаткування має відповідні сертифікати, а також відповідні сертифікати вибухозахисту. Фірма має досвід сертифікації виробів власного виробництва.
3. Фірма надає послуги і при реноваціях вузлів комерційного обліку газу газорозподільних станцій, спроектованих в 60 – 90-ті роки, в частині розширення функціональних можливостей встановленого витратомірного устаткування і програмно-технічних комплексів контролю та управління, проводить доробку виробів, розширюючи їх експлуатаційні можливості шляхом додавання дистанційних варіантів втручань і налаштувань, забезпечує поставку обладнання дистанційної передачі інформації.
4. На фірмі впроваджена і успішно діє Система управління якістю, про що свідчить Сертифікат схвалення системи управління якістю, виданий відповідно до розділу “Модуль D (відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу)” Додатку 2 до Технічного регламенту ЗВТ, затвердженого Постановою КМУ від 24.02.2016 р. № 163 та Додатку 3 до Технічного регламенту законодавчо врегульованих ЗВТ, затвердженого ПКМУ від 13.01.2016 р. № 94. Цим сертифікатом засвідчується, що система управління якістю ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ» оцінена та забезпечує відповідність ЗВТ типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосованим вимогам Технічних регламентів.

Технічні рішення фахівців фірми

1. Розробка і виробництво засобів вимірювальної техніки, мікропроцесорних засобів контролю і управління, іскробезпечних бар’єрів, а також джерел живлення;
2. Забезпечення можливості підключення до засобів обліку витрати газів і рідин автоматичних хроматографів, густиномірів і гігрометрів, пристроїв дистанційного керування і іншого устаткування, наприклад автоматичних установок одоризації газу (у тому числі і власного виробництва);
3. Забезпечення безперебійного електроживлення технічних засобів і повна розв’язка їх колів живлення і штатної мережі живлення, наприклад, за допомогою двох акумуляторів автоматичне підключення і зарядка яких виконуються під управлінням контролера;
4. Забезпечення додаткового захисту від блискавки по колах зв’язку і живлення;
5. Ізоляція імпульсних ліній від трубопроводів;
6. Забезпечення вибухозахищеності устаткування. На устаткування, що розміщується у вибухонебезпечній зоні, надаються сертифікати про вибухозахищеність;
7. організація зв’язку та обміну даними :
  – існуючим каналам передачі інформації,
  – по радіоканалу;
8. Поставка і виробництво датчиків тиску і температури калібрувального і перевірочного устаткування;
9. Забезпечення калібрування вимірювальних перетворювачів і надання декларації про їх відповідність вказаному типу;
10. Перевірка та прогон ЗВТ впродовж 72 годин перед їх передачею Замовнику;
11. Розробка і коригування методик перевірок;
12. Оновлення версій програмного забезпечення як устаткування витратомірів так і комп’ютерів “верхнього рівня” (диспетчерів).

Фірма розробляє, серійно виробляє і впроваджує свою продукцію

1. Мікроспоживаючі SMART-датчики температури, абсолютного, надлишкового і диференційного тиску, катодного потенціалу і рівня;
2. Промислові високоточні вимірювальні комплекси для комерційного обліку газу;
3. Телемеханічні комплекси для автоматичного управління технологічними процесами
на ГРС, в т.ч. комплекси управління підігрівом, редукуванням і одоризації газу;
4. Регулятори на базі SMART-датчиків;
5. Мікроспоживаючі INDUSTRIAL-контролери різного призначення;
6. Калібратори тиску;
7. Іскробезпечні бар’єри;
8. Дозуючі клапани і насоси;
9. Джерела живлення (в т.ч. вбудовані в засоби вимірювальної техніки) та специфічні джерела такі як Газодинамічний електрогенератор ГП-1 електричного струму.

Перевага розробок устаткування виробництва ТОВ “ДП УКРГАЗТЕХ”

1. Усі прилади є мікроспоживаючими (всі вимірювальні перетворювачі потужністю – до 1 Вт).
2. Працюють у діапазоні температур довкілля від мінус 40 °С до плюс 70 °С.
3. Періодичність атестації вимірювальних перетворювачів в Україні – один раз на два роки.
4. Технологія виготовлення включає калібрувальні роботи по кожному виробу в камері тепла-холоду.
5. Забезпечують екологічну безпеку довкілля.
6. Дають можливість створення повністю автоматизованих ГРС.
7. Мають гарантійні зобов’язання фірми строком два роки.
8. Сервісне обслуговування вимірювальних комплексів на весь термін експлуатації (10-15 років).

Доповнення . . .

   Для контролю якості технологічного процесу на фірмі створені випробувальні стенди і робочі місця, оснащені зразковими засобами вимірювань, які регулярно повіряються в центрі стандартизації і метрології.
   Для перевірки вимірювальних комплексів витрати газу створений випробувальний стенд у складі із спеціальним програмним забезпеченням, що використовуються для калібрування і налагодження вимірювальних перетворювачів абсолютного, надлишкового і диференційного тиску, а також для конфігурування Обчислювачів вимірювальних Комплексів і перевірки інформації про вимірювані і обчислювані параметри.


P.S. Обладнання ТОВ “ДП УКРГАЗТЕХ” експлуатується на підприємствах різних галузей промисловості України у тому числі  в  НАК “Нафтогаз України” (АТ “Укртрансгаз”,   АТ “Укргазвидобування”), Регіональній газовій компанії (РГК), а також у республіках Узбекістан, Казахстан, Молдова та РФ.