"ДП УКРГАЗТЕХ"

+38 (044) 492-76-21, +38 (044)334-73-03 dpugt@ukrgas.tech, dpugt@dgt.com.ua

Програмно-технічний Комплекс ПТК ГРС (САУ ГРС)

  • Домівка
  • Програмно-технічний Комплекс ПТК ГРС (САУ ГРС)

Технічні дані   • Установка и обслуговування   • Документація

ПРИЗНАЧЕННЯ

( повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій )

1. Традиційне САУ ГРС реалізують на базі технологічного устаткування, якими за централізованою або децентралізованою схемою керують мікропроцесорні комплекси.
   Пропоновані децентралізовані програмно-технічні засоби інтегровані в технологічне устаткування і дозволяють компонувати САУ ГРС відповідно технологічної схеми.
   Для компоновки САУ ГРС, як окремі функціональні ланки, пропонуються наступні технологічні вироби:
  • підігрівач природного газу (наприклад Метан-5) з комплексом регулювання подачі паливного газу в підігрівач ПОЛУМ’Я-04;
  • комплекс керування редукуванням ГРС (КУР ГРС);
  • інтелектуальні регулятори;
  • комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д;
  • комплекс автоматичної заправки одорантом;
  • комплекс комерційного обліку газу ФЛОУТЕК-ТМ;
  • блок керування краном з індикацією проміжного положення крана;
  • комплекс телесигналізації і телекерування загальностанційним і допоміжним устаткуванням.
2. САУ ГРС на базі програмно-технічних засобів інтегрованих в технологічне устаткування призначений для:
   • забезпечення оперативного контролю і роботи технологічних вузлів ГРС: перемикання, очищення газу, запобігання гидратостворювань (підігрів газу, введення метанолу), редукування, обліку газу і одоризації газу а також керування запобіжною арматурою;
  • прийому і обробки сигналів від допоміжних систем контролю за роботою технологічного устаткування ГРС: електропостачання, блискавкозахисту і захисту від статичної електрики, пожежовиявлення і пожежегасіння, сигналізації загазованості, охоронної сигналізації, захисту від корозії, опалювання і вентиляції, зв’язку і телемеханіки, відбору газу на власні потреби ГРС;
   • роботу в режимі цілодобового автоматичного функціонування.
3. Технічні засоби САУ ГРС, встановлювані зовні вибухонебезпечної зони в приміщенні опера- торної, розміщуються в щиті контролю і керування ГРС. Технічні засоби є вибухозахищеними і можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей.
4. Експлуатація САУ ГРС допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60°С.
5. САУ ГРС випускається за технічними умовами ТУ У 73.1-31283392-008-2004.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. САУ ГРС забезпечує:
  • перетворення і вимірювання технологічних параметрів в контрольованих вузлах ГРС (температури, тиску, перепаду тиску, витрати, рівня);
• прийом і перетворення дискретних сигналів типу “сухий контакт”, що поступають від технологічного устаткування і допоміжних систем ГРС;
  • контроль положення кранів і запобіжної арматури;
  • прийом команд керування, що поступають за ініціативою оператора ГРС з пультів керування вузлом редукування і вузлом перемикання, встановлених на лицьовій панелі щита ЩКУ, або з диспетчерського пункту УМГ (ДП УМГ);
   • автоматичне і дистанційне керування кранами і запобіжною арматурою;
   • автоматичне і дистанційне включення/відключення ліній редукування;
   • автоматичне відключення ГРС при аварії;
   • захист споживачів від неприпустимих відхилень тиску газу на виході ГРС шляхом керування згідно заданому алгоритму кранами або регуляторами тиску ліній редукування при відхиленні тиску від заданих меж;
  • регулювання тиску а/або обмеження об’ємної витрати газу на виході вузла редукування ГРС шляхом зміни завдання встановленим на лініях редукування регуляторам тиску;
   • зберігання в пам’яті технічних засобів САУ ГРС значень вимірюваних параметрів і не менше 8000 повідомлень про події, що відбуваються при контролі і керуванні технологічним устаткуванням ГРС, і про дії оператора ГРС і диспетчера УМГ при керуванні САУ ГРС. При цьому фіксуються дата і час (з дискретністю 1 с) формування кожного повідомлення;
   • індикацію на рідкокристалічних індикаторах (РКІ), встановлених на пультах керування, поточних і заданих граничних значень вимірюваних параметрів, причин спрацьовування попереджувальної і аварійної сигналізації, а також причин несправності технічних засобів САУ ГРС;
   • відображення на моніторі операторського вбудованого комп’ютера мнемосхеми ГРС з індикацією на ній поточних значень вимірюваних параметрів, станів технологічного устаткування, відхилень від норми значень контрольованих технологічних параметрів, індикацію попереджувальних і аварійних ситуацій і причин їх виникнення, а також індикацію діагностичних повідомлень про роботу комплексів що входять до складу САУ ГРС;
  • керування з переносного пульта оператора кранами, виконавчими механізмами, введення і корегування граничних значень вимірюваних параметрів, виклик діагностичних повідомлень;
   • розрахунок витрати газу через вузол обліку;
   • облік маси введеного в газ одоранту;
   • облік витрати споживаної електроенергії;
   • передачу по запиту “верхнього рівня” даних, сформованих САУ ГРС, на ДП УМГ;
   • включення звукової і світлової сигналізації на ГРС і в будинку оператора;
   • передачу голосових повідомлень оператору ГРС і ДП УМГ по GSM каналу зв’язку.
2. Верхня границя вимірювань надмірного тиску встановлюється згідно замовленню в діапазоні від 0,1 до 10,0 МПа.
3. САУ ГРС забезпечує вимірювання температури в діапазоні від мінус 40 до плюс 100 °С.
4. Границі приведеної похибки, що допускається, при вимірюваннях надлишкового тиску газу складають ±0,1; ±0,15 або ±0,25 % верхньої границі вимірювань.
5. Границі основної абсолютної похибки, що допускається, при вимірюваннях температури складають ±0,5 °С   або   ±0,75 °С.
6. САУ ГРС має стандартний інтерфейс RS232 або RS485, що забезпечує можливість підключення до ПЕОМ для обміну даними і прочитування інформації.
7. САУ ГРС забезпечує електроживлення соленоїдів керування кранами кожної керованої лінії редукування і соленоїдів управління запобіжною арматурою напругою постійного струму (24+3) або (110+5) В.
8. Електроживлення технічних засобів САУ ГРС:
  • основне – від мережі змінного струму напругою від 160 до 250 В і частотою (50±1) Гц;
  • резервне – від джерела електроживлення постійного струму (акумуляторної батареї) з номінальною напругою 24 В. При відключенні електричної мережі 220 В САУ ГРС продовжує повноцінно функціонувати протягом 72 ч – забезпечується збереження вимірювальної інформації і нормальна робота всіх технічних засобів САУ ГРС.
9. Термін служби технічних засобів САУ ГРС – не менше 12 років.

УСТАНОВАКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Щит керування САУ ГРС розміщується в приміщенні (операторської) зовні вибухонебезпечної зони і кріпиться на плоскій опорі.
2. Фірма надає гарантійне обслуговування технічних засобів САУ ГРС протягом 24 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.

Документація

Документація на САУ ГРС розробляється для кожного об’єкту окремо. Паспорт