"ДП УКРГАЗТЕХ"

+38 (044) 492-76-21, +38 (044)334-73-03 dpugt@ukrgas.tech, dpugt@dgt.com.ua

Комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д

  • Домівка
  • Комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д
• Утилізатор пару   • Патенти   • Демонстрація работи комплексу   • Призначення   • Технічні дані  • Документація   • Сертифікати   • Порівняльні характеристики   • Основні відмінності

УВАГА НОВИНА !
(розширені можливості одоризаційних устанавок)

Прорив у технології одоризації (безфільтрова технологія одоризації газу)
Автоматичні «ґнотові» установки
Безпосередня заправка одоранту (з підземної ємності)
Підключення до ємності без врізання

Екологічно чистий утилізатор пару одоранту   (“Мультиплікатор”)

Екологічно чистий утилізатор парів одоранту (“Мультиплікатор”) призначений для відкачування парів одоранту з робочої та/або підземної ємностей та повернення залишків одоранту у вихідний колектор ГРС.
Принцип роботи заснований на відборі газу з вхідного колектора ГРС та подальшому скиданні цієї частини газу у вихідний колектор разом із парами одоранту. Таким чином виключається витік в атмосферу парів одоранту та робить цю систему екологічно безпечною!
Мультиплікатор має пневматичний привід для керування яким використовується контролер разом з електромагнітними клапанами.

Патенти на комплекси ФЛОУТЕК-ТМ-Д

/ розробник та виробник ТОВ “ДП УКРГАЗТЕХ” /

Демонстраційний вариант работи комплексу одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д

(об’єм відпускаємої дози одоранту при ступені одоризації 16 г – на 1000 нм3 газу)

ПРИЗНАЧЕННЯ

( повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій )
  1. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д призначений для нормованого дозування одорантом потоку природного або зрідженого газу, що проходить газопроводом з метою додавання до газу специфічного запаху з метою своєчасного виявлення витоків газу споживачем. Одоризація газу здійснюється шляхом подачі дозуючим клапаном або насосом у потік газу мікродозу одоранту та вимірювання кількості мікродозу одоранту.
  2. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д забезпечує регулювання ступеня одоризації газу шляхом зміни інтервалу часу між видавцями встановлених доз одоранту та обчислення витрати одоранту залежно від виміряної витрати природного газу та його складу.
  3. Через арматуру, що перекривається, Комплекс може підключатися до діючої на ГРС одоризаційної установки крапельного типу.
  4. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д відрізняється від аналогічних комплексів інших виробників можливістю вимірювання кожної виданої дози та наявністю погодинної та добової бази даних витрати одоранту прив’язаних до обсягу минулого газу.
  5. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д виробляється серійно за технічними умовами ТУ У 33.3-22192141-004-2002 та може експлуатуватися у всіх кліматичних зонах СНД.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Відхилення ступеня одоризації газу від заданого значення, визначеного за результатами хімічного аналізу, не перевищує ±0,9 %.
2. Максимальна витрата газу, що одорується при ступені одоризації 16 г на 1000 м3 газу складає 300 000,0 м3/годину.
3. Максимальний тиск газу в трубопроводі:
– для магістральних газопроводів і ГРС . . . – 16 бар;
– для заправних станцій АГНКС . . . – 76 бар.
4. Експлуатація Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д допускається при наступних умовах:
   – температура навколишнього повітря від мінус 30 до 50 °С;
   – відносна вогкість до 98 % при температурі 35 °С.
5. Живлення Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д здійснюється від мережі змінного струму напругою від 160 до 250 В і частотою (50 ±1) Гц.
6. Електрична потужність споживана Комплексом ФЛОУТЕК-ТМ-Д не більше 70 ВА.
7. При відключенні електричної мережі 220 В Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д повноцінно функціонує протягом доби за рахунок наявності в складі комплексу резервного джерела живлення постійного струму (акумулятор).
8. Габаритні розміри комплексу (залежно від варіанту поставки) – не більше 2300 x 1400 x 1250 мм
9. Маса (залежно від варіанту поставки)   – від 290 до 430 кг.
10. Термін служби технічних засобів Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д   – не менше 10 років.

Документація

Комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д. Керівництво з експлуатаціїи
Комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д. Паспорт
Пристрій інформаційного доступу АРБІТР-ОД. Паспорт
Форма замовної специфікації комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д

Сертифікати

Система управління якістю
Сертифікат експертизи типу. Комплекси одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д
Дозвіл “Держгірпромнагляду” України на продовження експлуатації об’єкта
Повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055)
Сертифікат схвалення системи управління якістю (UA.TR.001 AQ44 Rev.0, Модуль D)
Свідоцтва, Сертифікат, Дозволи (повний перелік)

ПОРІВНЯЛЬНІ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

установок одоризації газу провідних виробників

Існуюча норма ступеня одоризації природного газу – 16 г на 1000 м3.
Для підтримки ступеня одоризації газу установки повинні виконувати такі функції:
№ функції:
1. Безпосереднє зчитування інформації щодо цифрового інтерфейсу з обчислювачів витрати природного газу.
2. Прогнозування витрати (об’єму) газу, що одорується.
3. Безперервне вимірювання дози одоранту, що впорскується.
4. Корекція дози одоранту, що впорскується, до заданого значення.
5. Врахування первинного вмісту одоранту в природному газі до одоризації.

Наявність функцій в установках одоризаціі газу наведені в таблиці

Установки Одоризації газу основних виробників


Фун-
кції:
Основні виробники Установок одоризації газу
LEWA (Німеччина)
ФЛОУТЕК-ТМ-Д
(Україна)
Tartarini
(Італія)
КСОГ2
(Україна)
Одогаз *
(Україна)
1
  Відсутня  
(приймаються число-імпульсні дискретні сигнали
від обчислювачів ФЛОУТЕК-ТМ, SuperFlo, УТГ, Флоинек)
Присутня
(у складі обчислювача, що не перевищує ресурс
      обчислювальної       потужності за рахунок застосування
Пристрій ПСК-ОД.

/На вимогу замовника можливе постачання ФЛОУТЕК-ТМ з число-імпульсним дискретним виходом /

  Відсутня  
(приймаються число-імпульсні дискретні сигнали
від обчислювачів ФЛОУТЕК-ТМ, SuperFlo, УТГ, Флоинек)
  Відсутня  
(приймаються число-імпульсні дискретні сигнали
від обчислювачів ФЛОУТЕК-ТМ, SuperFlo, УТГ, Флоинек)
Присутня *
2
Відсутня
Присутня
Відсутня
Відсутня
Присутня *
3
Присутня
/вимірюється не маса, а об’єм дози/
Присутня
Присутня
/вимірюється не маса, а об’єм дози/
Відсутня
/є тільки середньодобові спостереження/
Присутня *
4
Відсутня
/з достовірністю
60 % – 70 % /
Присутня
Нема інформації
Відсутня
Присутня *
5
Присутня
Присутня
Присутня
Відсутня
Присутня *

Функція 1 – реалізація у складі з іншими обчислювачами обмежена потужністю процесора цих обчислювачів. При частоті читання з обчислювача інформації про об’єм (витрату) газу більше f граничної – останній може “зависати”. Тому, в обчислювачах “SuperFlo”, “Флоінек”, “УТГ” – передбачений число-імпульсний дискретний вихід, який видає значення після проходження заданого об’єму газу. Метод отримання інформації в число-імпульсному вигляді прив’язаний до фіксованих міток часу, які визначаються циклом розрахунку об’єму газу процесора обчислювача (як правило від 1 – 6 сек.). Похибка вимірювання витрати газу при такому методі може досягати 20% – 40%.
Функція 2 – при використанні число-імпульсної інформації практично неможливо.
Функція 3 – безперервним вимірюванням об’єму уприскуваної дози одоранту залежить від впливу температури навколишнього середовища. Відомо, що густина одоранту взимку і влітку може відрізнятися приблизно на 10%, що природно позначається на точності уприскуваної маси одоранту для установок фірми “LEWA” і “Tartarini”. В установці “КСОГ2” є тільки середньодобове спостереження об’єму уприскуваного одоранту. Про стабільну дозу через дозуючий клапан з фіксованим отвором, що “калібрується в умовах виробника” мови взагалі не може бути, оскільки на дозу впливає множина чинників: рівень одоранту в ємкості, стабільність і різниця тиску, температура, непостійність сил натягнення краплі, ступінь чистоти одоранту, притупленість кромок і т.п.
 Функція 4 – може виконуватися за інтегральною сумарною (наприклад, 20 доз) в установках фірми “LEWA” і “Tartarini”. В установці “Одогаз” утруднена із-за нестабільності, властивій схемі вимірювання. Для установки “КСОГ2” ця функція принципово нерозв’язна оскільки відсутнє безперервне автоматичне вимірювання дози рідини що одорирується. Крім того метод дозування прийнятий в установці “КСОГ2” потенційно небезпечний, оскільки може привести до недоливам дози одоранту, а у разі переливу – до екологічного забруднення. У західній Європі, в Україні та у РФ від таких методів дозування вже відмовилися.
Функція 5 – облік первинного змісту одоранта в природному газі до одоризації.  * – Технологічна схема установки одоризації “Одогаз” повторює ранню опцію установки “ФЛОУТЕК-ТМ-Д” (на базі клапана, мірної трубки, насоса і т.д.) зняту з виробництва у 2011 році з властивих цій опції нестабільності в процесі вимірювання.

Коментар (пояснення):

  1. Для виключення похибки одоризації газу рекомендуємо отримувати інформацію від Обчислювача одразу в цифровому коді.
  2. Применение информации как число-импульсных сигналов приводит к определенной степени погрешности одорывания газа!

Основні відмінності Комплексів одоризації газу
ФЛОУТЕК-ТМ-Д

(від інших виробників)

1. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д забезпечує вимірювання ваги одоранту, що дозується.
Установки фірми “LEWA”, “Тартаріні” і “RMA” вимірюють обсяг одоранту що дозується. Установка КСОГ-2 взагалі не вимірює дозу.
  Технологічна схема установки одоризації “Одогаз” та саратівські блоки одоризації (БО, БО-М, одоризатори ґнотового типу – виробництва РФ) – ТОВ ЗАВОД “САРАТОВГАЗАВТОМАТИКА” повторюють ранню опцію установки “ФЛОУТЕК-ТМ-Д” (на базі наповнюючого клапану, мірної трубки, насосу та інш.) зняту нами з виробництва багато років тому яка схильна до нестабільності процесу вимірювання одоранту, що дозується.
  Примітка: При вимірюванні температури навколишнього середовища змінюється густина одоранту (і як наслідок – обсяг приблизно на 10%).

2. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д забезпечує вимірювання кожної дози одоранту що відпускається, у тому числі забезпечує вимір зворотнього потоку одоранту через насос. Вимірювання зворотнього потоку дозволяє не допустити «заповітрювання дозуючого насосу» і не допустити з цієї причини зупинку процесу одоризації за тривалих паузах між подаваними дозами (як літні витрати газу, відсутність одоранту в єностях АГНКС і скрапленого газу) навіть з насосами фірми LEWA. Решта комплексів вимірюють інтегральну, тобто сумарну дозу одоранту і не можуть вимірювати зворотній потік.
3. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д передбачає безпосереднє зчитування інформації з обчислювачів про витрату газу, що виключає похибку отримання витрати одоранту при отриманні дискретного сигналу про витрату (похибка по миттєвій витраті може доходити до 50%).
4. Виробник комплексів одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д і всіх комплектуючих знаходиться в Україні, має представництво в Росії, що дозволяє забезпечувати необхідний сервіс і заміну комплектуючих.
5. Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ-Д мають виконання (опцію), коли одорант подається в мірну трубку безпосередньо з підземної ємності зберігання.
Насоси інших фірм, які застосовані в установках одоризації, працюють тільки під “наливом” і не можуть всмоктувати одорант з підземної ємності.
  Застосування підземної ємності дозволяє підтримувати оптимальну температуру зберігання одоранту взимку і влітку, та не допускати замерзання вологи взимку і кипіння одоранту влітку.

6. Останні модифікації комплексів одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д з наповненням одоранту безпосередньо з підземної ємності виключає викиди парів одоранту в атмосферу з проміжної робочої ємності при її ручній заправці, що вигідно відрізняє її від аналогічних установок з екологічної безпеки.
  Крім того, при відносно чистому одоранту в такому режимі установки ФЛОУТЕК-ТМ-Д можуть функціонувати протягом одного-двох кварталів без участі обслуговуючого персоналу.

7. В установках одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д є опція, в складі якої не використовуються фільтри очищення одоранту, так як вона має можливість функціонувати з відносно брудним одорантом у відповідних діапазонах витрати.
8. Також є опція установки одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д, що працює в автоматичному режимі, для діапазонів витрати ручних гнотових установок. У цій установці мінімальна разова уприскувана доза становить 0,005 грам.
9. Розроблені дві економічні опції однонасосних установок одоризації з вимірюванням величини дози одоранту, що дозується.
10. Установка одоризації може працювати в автономному режимі (без втручання персоналу) в середньому близько одного року. Протягом цього ж періоду не відбувається забруднення навколишнього середовища, тому відсутня необхідність стравлювання парів одоранту при заправці робочої ємності.
  Автономна робота установки забезпечує безпосередню подачу одоранту з ємності зберігання в газову трубу. Час автономної роботи установки залежить від обсягу ємності зберігання одоранту (1-3 куб.метрів) та якості попередньої фільтрації одоранту при заповненні в ємність зберігання.
  Для забезпечення такого режиму роботи в установці використовується спеціальна технологія сепарації газу з одоранту, що є НОУ-ХАУ виробника.
  Газорозподільні станції з використанням такої установки можуть працювати в автоматичному режимі без постійного обслуговуючого персоналу. Ця можливість вигідно відрізняє комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д від установок інших виробників, які виробляються на цей час.
  Така опція є в установках одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д, яка замінює мікродозуючі ручні “фітінгові” установки на автоматичні з мінімальною разовою дозою одоранту 0,005 грам. За даними, наявними у розробників, автоматичні “фітінгові” установки на цей час не виробляються.