"ДП УКРГАЗТЕХ"

+38 (044) 492-76-21, +38 (044)334-73-03 dpugt@ukrgas.tech, dpugt@dgt.com.ua

Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4 та . . .

  • Домівка
  • Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4 та . . .

• Технічні дані   • Склад комплексів   • Документація  • Програмне забезпечення   • Сертифікати

Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4, ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т,
ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6, ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6-Т, ФЛОУТЕК-ТМ-2-33-40
(при застосуванні Обчислювачів ПК-В )


ПРИЗНАЧЕННЯ

( повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій )

1. Обчислювачі ПК–В модифікацій виконання 2 входять до складу вимірювальних комплексів загальним маркуванням ФЛОУТЕК–ТМ-2 на базі яких випускаються вимірювальні Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4, ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т, ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6 та ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6-Т (останні комплекси з маркуванням . . . -2-3-6 та . . . -2-3-6-Т є мікроспоживаючими з автономним живленням).
    Комплекси призначені для обчислення об’ємної витрати і об’єму газу, що пройшов через вимірювальний трубопровід за певний період часу з приведенням об’ємної витрати і об’єму газу до стандартних (нормальних) умов.
    Відмінність Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т та ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6-Т від Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4 полягає в тому, що Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т та ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6-Т вимірюють температуру та виконують обчислення витрати (тиск в них визначається як – “константа”). Комплекси є як “температурні коректори”.
2. Комплекси всіх модифікації ФЛОУТЕК-ТМ відповідають Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки затвердженому Постановою КМУ № 163 від 24.02.2016 р.
3. Комплекси модифікацій ФЛОУТЕК-ТМ-2- . . . забезпечують:
  • спільну роботу з лічильником або лічильником–витратоміром середовища, в тому числі ротаційними, турбінними, ультразвуковим, коріолісовими і вихровими газовими лічильниками, виконує коригування робочого об’єму газу або газоконденсату отриманого від лічильника газу в обсяг газу при стандартних умовах за допомогою перетворювача тиску, що є складовою частиною перетворювача и зовнішнього перетворювача температури.
   • можливість обміну інформації з зовнішніми приладами та взаємодії з користувачем за допомогою ЕОМ (що підключається до Обчислювача ПК-В через іскробезпечний бар’єр) по двом окремим каналам зв’язку з інтерфейсом RS485 або RS232 і за одним каналом Ethernet LAN (з типом підключення RJ-45);
   • друк добових і місячних звітів (за запитом користувача).
4. Комплекси всіх модифікації ФЛОУТЕК-ТМ-2-. . . мають маркування вибухозахисту II 2G Ex ib IIB T3 Gb і можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах відкритих промислових майданчиків і приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей.
5. Експлуатація Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ-2 допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 70 °С.
6. Міжповірочний інтервал комплексів всіх модифікації ФЛОУТЕК-ТМ-2- . . . – один раз в два роки, (див. п. 41 та прим. 7) відповідно до Наказу № 1747 від 13.10.2016 р.  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Границі допустимої відносної похибки ПК-В при обчисленнях витрати і об’єму (маси) середовища (без урахування похибки лічильника) складають від ±0,3 до ±1,0 % (в залежності від похибок вимірювальних перетворювачів тиску і діапазону зміни тиску середовища).
2. Границі допустимої основної приведеної похибки комплексу при вимірах і перетвореннях у кодовий вихідний сигнал абсолютного (надлишкового) тиску складають ±0,075;  ±0,1;  ±0,15  або  ±0,25 %.
3. Границі допустимої основної абсолютної похибки комплексу при вимірах і перетвореннях у кодовий вихідний сигнал температури становлять ±0,1 °С  або  ±0,3 °С (в залежності від замовлення);
4. Границі допустимої відносної похибки комплекса при обробці вхідних сигналів та обчисленні параметрів середовища складають ±0,02 %.
5. Комплекс забезпечує установку верхньої границі вимірювань тиску (відповідно до замовлення) в діапазоні:
   • від 100 кПа до 16 МПа – для абсолютного тиску;
   • від 6,0 кПа до 25 МПа – для надлишкового тиску;
6. Діапазон вимірювань перетворювача температури встановлюється (відповідно до замовлення) в діапазоні від мінус 40 до плюс 120 °С
7. Об’єм пам’яті Обчислювачів ПК-В дозволяє зберігати записи миттєвих, оперативних, погодинних, добових даних, про аварійні і позаштатні ситуації, втручання оператора в роботу комплексу, за циклом опитування ПК-В одна секунда за допомогою оснащеній карти пам’яті за останні 60 діб.
8. При необхідності карта може бути вийнята для зчитування інформації на ПК (ЕОМ) Для цієї процедури необхідне використання програми “ConCor”.
    Максимальний період часу за який в пам’яті Обчислювача ПК-В зберігаються записи по кожному трубопроводу:
  – добових даних . . . . . . – за шість останніх місяців
  – погодинних даних . . . . – за два останніх місяців
  – оперативних даних . . . . – не менше 3600 записів
  • повідомлення про аварійні і позаштатні ситуації – 1000 записів,
  • втручання – 1000 записів.
9. Комплекс забезпечує можливість взаємодії з оператором за допомогою ПЕОМ, що підключається до ПК-В по каналу зв’язку на швидкостях від 300 до 38 400 біт/с.
10. Електричне живлення комплексу здійснюється від зовнішнього джерела живлення постійного струму номінальною напругою 12 В.
     Комплекс має резервне джерело живлення постійного струму (акумулятор) номінальною напругою 12 В, який забезпечує збереження вимірювальної інформації і стабільну роботу комплексу протягом не менше 100 годин.
11. Потужність, споживана Комплексами модифікацій ФЛОУТЕК-ТМ-2 (без урахування присутності лічильника-витратоміра) не перевищує – 3,8 ВА;
12. Термін служби вимірювальних комплексів ФЛОУТЕК–ТМ-2 гарантується фірмою не менше 12 років.
13. Фірма надає гарантійне обслуговування Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ-2 протягом 18 місяців з моменту введення в експлуатацію і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.

Склад комплексів  ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4 / …-2-3-4-Т/ ,
ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6 / …2-3-6-Т/  та  ФЛОУТЕК-ТМ-2-33-40


Найменування приладів
ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4,
ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т
кільк.
(шт.)
ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6,
ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6-Т
кільк.
(шт.)
ФЛОУТЕК-ТМ-2-33-40
кільк.
(шт.)
1. Обчислювач ПК-В виконання 2 *
1
1
1
2. Перетворювач температури ПТ-1 *
1
1
1
3. Бар’єр іскробезпечний БІ-7
1
1
1
4. Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором)
– акумуляторна батарея DJW12-18 – технічні характеристики
1
5. Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором)
– акумуляторна батарея DJW12-26 – технічні характеристики
1
6. Перетворювач інтерфейсів ініціативний постачається у      разі замовлення
1
7. Перетворювач інтерфейсів ініціативний – М
1
8. Перетворювач інтерфейсів RS485/BELL202
1
9. Щит (600х500х250 мм) з обладнаннямпостачається у      разі замовлення
1
10. Щит (400х320х130 (190) мм) з обладнанням –      постачається у разі замовлення
1

* п.п. 1, 2 – прилади розташовані поза шафою

Документація

Обчислювач ПК–В. Паспорт
Обчислювач ПК–В. Паспорт (скорочена версія)
Щит Комплексу. (Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4, ФЛОУТЕК-ТМ-2-4-4
у складі з FLOWSIC 500). Паспорт
Щит Комплексу. (Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-2-4-4 у складі з FLOWSIC 600).
Бар’єр іскробезпечний БІ-7.  Паспорт
Перетворювач температури вимірювальний ПТ-1.  Паспорт
Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором).  Паспорт
Перетворювач інтерфейсів ініціативний.  Паспорт
Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ.  Настанова з експлуатації
Комплекс вимірювальний ФЛОУТЕК-ТМ.  Паспорт
Форма замовної специфікації комплексів ФЛОУТЕК-ТМ (копіювання в форматі *.doc)

Програмне забезпечення

   Для оновлення програмного забезпечення вимірювальних Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ перейдіть за наступним посиланням:
1). HostWin – Програма обслуговування Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ всіх модифікацій (опитування, накопичення та перегляд інформації, видача комерційних звітів про витрату вимірюваного середовища).

2). HostWork – Програма обслуговування Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ всіх модифікацій (опитування, накопичення та перегляд інформації, видача комерційних звітів про витрату вимірюваного середовища).
P.S. – manual.pdf – Інструкція по роботі з HostWin при наявності перетворювача інтерфейсів ініціативного у складі вимірювального комплексу ФЛОУТЕК-ТМ.
3). CONCORПрограма конфігурування Обчислювачів (Коректорів) всіх модифікацій вимірювальних комплексів ФЛОУТЕК-ТМ.

Сертифікати

Сертифікат експертизи типу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, Обчислювач ПК-В)
Сертифікат перевірки типу (UA.TR.001 56-17 Rev.4, Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ)
Повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055)
Сертифікат схвалення системи управління якістю (UA.TR.001 AQ44 Rev.0, Модуль D)
Свідоцтва, Сертифікати, Дозволи . . . (повний перелік)