"ДП УКРГАЗТЕХ"

+38 (044) 492-76-21, +38 (044)334-73-03 dpugt@ukrgas.tech, dpugt@dgt.com.ua

Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ

  • Домівка
  • Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ
ПризначенняТехнічні дані  • Склад комплексів  • Документація
Програмне забезпечення Сертифікати
Обчислювач ВР-1
Обчислювач ВР-2
Обчислювач ПК-В
виконання 1
Обчислювач ПК-В
виконання 2
УВАГА !!!

1. Обчислювач ВР-1 розроблений у 1997 році.  За технічних умов Обчислювач ВР-1 не забезпечує можливість підтримки діючих вимог Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки затвердженому Постановою КМУ № 163 від 24.02.2016 р.
    Обчислювач ВР-1 знятий з виробництва у 2017 році і подальша підтримка програмного забезпечування не проводиться.

2. Опитування вимірювальних комплексів ФЛОУТЕК-ТМ також можуть проводитись за допомогою програмного комплексу Ask-2.

Інструкція по замовленню Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ

Новий підхід до розширення діапазонів вимірювання

При використанні обчислювальних комплексів з великими діапазонами співвідношення мінімальної і максимальної витрати, що перевищує 1:10, як правило, основним технічним рішенням є автоматичне перемикання “вимірних ниток” залежно від об’єму газу, що проходить по кожній з них. При цьому, особливих технічних складнощів в організації самого процесу перемикання “ниток” немає.
   Для перемикання “ниток” застосовуються спеціальні еластичні відсікаючі клапани, що дозволяють забезпечувати плавну подачу газу в резервні “нитки”. Основною проблемою при рішенні цієї задачі з’явилася необхідність виключення доопрацювання версій нутрішнього програмного забезпечення Обчислювачів, тобто недопущення застосування нестандартних версій (наприклад, такі що не відповідають вимогам Наказу № 618 від 27 грудня 2005 Міністерства палива та енергетики України) для об’єктів покупця газу.
  Це завдання було успішно реалізоване спільно з нашим

партнером  ТОВ “ТЕС” (м. Київ) при  реконструкції  вузла обліку газу на київському заводі ім. Артема і ПАТ «Бахчисарайський комбінат «Стройіндустрія».
   На заводі ім. Артема вирішене питання діапазону витрати 1:800, а на ПАТ «Стройіндустрія» – 1:8000.
   Для цього був застосований додатковий контролер, який постійно опитує Обчислювачі та в залежності від значень витрати керує відкриттям/закриттям відсікаючих клапанів вимірних ниток.
   Таким чином, у момент перемикання кранів в Обчислювачах фіксується втручання і виключається необхідність нарахування додаткових об’ємів газу по невимірюваних нитках для випадків, коли значення різниці тиску нижче “відсічення” або витрата газу менше Qmin відповідно до Наказу № 618. Такий же підхід застосований і для об’єктів постачальників газу.
   Наведені вище варіанти реалізовані на базі трьох- канального Обчислювача “ФЛОУТЕК-ТМ” з двома нитками на діафрагмі і однією ниткою з лічильником газу.

ПРИЗНАЧЕННЯ

( повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій )

1. Вимірювальні Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ (всіх модифікацій) призначені для комерційного обліку газів (в тому числі горючих природних газів) шляхом вимірювань об’ємної (масової) витрати і об’єму (маси) середовища, що протікає по одній, по двох або трьох трубопроводах:
   – Комплекси модифікації ФЛОУТЕК-ТМ-1 (на базі Обчислювача ВР-2) призначені для вимірювань витрати за методом змінного перепаду тиску на стандартному звужуючому пристрої або на усереднюючій напірній трубці.
   – Комплекси модифікацій ФЛОУТЕК-ТМ-2 (на базі Обчислювачів ПК-В) призначені для спільної роботи зо всіма типами лічильників, що пройшли сертифікацію в Україні (лічильником–витратоміром середовища, ротаційним, турбінним, ультразвуковим, коріолісовим і вихровим газовими лічильниками).
2. До складу комплексів входять Обчислювач об’ємної (масової) витрати ВР-2 і цифрові вимірювальні перетворювачі ПД-1-ДА (ПД-1-ДИ) (- стара назва ПМ-3Н) або комплект цифрових вимірювальних перетворювачів температури ПТ-1-Д (ПТ-1-П), тиску ПД-1-А(-И), диференційного тиску ПД-1-Д, бар’єр іскробезпечний, джерело живлення (та/або додатково підключений густиномір).
3. Комплекси забезпечують:
  • спільну роботу з автоматичним газовим потоковим хроматографом для використування при розрахунках об’ємної витрати даних про поточний склад газу;
  • обмін інформації з ПЕОМ «верхнього рівня» по телефонному комутованому каналу або по радіоканалу з використанням діючих систем GSM, супутникового і транкінгового радіозв’язку;
   • друк добових і місячних звітів (по запиту користувача).
   • та інше (дивись настанову з експлуатації на Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ).
4. Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ відповідають Технічному регламенту затвердженому Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055 і мають маркування вибухозахисту II 2G Ex ib IIB T3 Gb та можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах відкритих промислових майданчиків і приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей категорій IIА і IIВ.
5. Вимірювальні Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ відповiдає Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки затвердженому Постановою КМУ № 163 від 24.02.2016 р.
6. Міжповірочний інтервал Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ – один раз в два роки, (див. п. 41 та прим. № 7) відповідно до Наказу № 1747 від 13.10.2016 р.  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Границі відносної похибки комплексів модифікацій ФЛОУТЕК-ТМ-1 і ФЛОУТЕК-ТМ-2 при вимірюваннях об’ємної (масової) витрати і об’єму (маси) середовища (без урахування методичної похибки стандартного звужуючого пристрою або усереднюючої напірної трубки та залежно від похибки вимірювальних перетворювачів температури, тиску, диференціального тиску і густини, і діапазонів зміни тиску і перепаду тиску середовища на вказаних пристроях) складають від ±0,3 до ±1,9 %.
   Границі відносної похибки комплексів модифікацій ФЛОУТЕК-ТМ-3, ФЛОУТЕК-ТМ-4 при вимірюваннях об’ємної (масової) витрати і об’єму (маси) середовища (без урахування похибки лічильника або витратоміра) складають від ±0,3 до ±0,5 % (залежно від похибки вимірювальних перетворювачів температури, тиску, густини і діапазону зміни тиску середовища).
2. Границі допустимої основної зведеної похибки при вимірах абсолютного, надлишкового і диференційного тиску складають: ±0,075; ±0,10; ±0,15 або ±0,25% верхньої границі вимірювань.
3. Границі абсолютної похибки комплексів, що допускається при вимірюванні температури складають   ± 0,5 °С або ± 0,75 °С
4. Комплекси забезпечують установку (за замовленням) верхніх границь вимірювань в діапазоні:
  • для абсолютного тиску . . . . . – від 100 кПа до 10 МПа
  • для надлишкового тиску . . . . . – від 6,0 кПа до 25 МПа
  • для диференціального тиску . . . . – від 1,0 до 256 кПа
5. Діапазон вимірювань температури . . . . – від мінус 40 до плюс 100 °С
6. Максимальний період часу, за який в пам’яті Обчислювача ВР-2 та ПК-В зберігаються записи по кожному трубопроводу:
   • добові дані . . . . . . . . . – шість останніх місяців
   • погодинні дані . . . . . . . . . – два останні місяці
   • оперативні дані . . . . . . . . . – 3600 записів
   • повідомлення про аварійні і позаштатні ситуації . . . . – 1000 записів
   • втручання . . . . . . . . . – 1000 записів
   Обчислювач ВР-2 (плата Обчислювача ВР-2) оснащений Micro SD-картою пам’яті, призначеної для зберігання миттєвих (циклових) даних за останні 60 діб. На карті зберігаються постійно оновлювані три файли, в які записуються миттєві значення тиску, диференційного тиску (або збільшення об’єму за робочих умовах), температури, витрати, СО2, N2, густини газу, станом обчислення за циклом 1 секунда.
   При необхідності SD-карта може бути вийнята з Обчислювача ВР-2 для зчитування інформації на ПЕОМ. Для цієї процедури необхідно використовувати програму ConCor.
7. Електричне живлення комплексів здійснюється від мережі змінного струму напругою від 160 до 250 В і частотою (50±1) Гц. Комплекси мають резервне джерело живлення постійного струму (акумулятор) номінальною напругою 12 В, який забезпечує збереження вимірювальної інформації і нормальну роботу комплексів не менше 100 годин.
8. Потужність, споживана комплексами, не перевищує:
   • при живленні від мережі змінного струму напругою 220 В і частотою 50Гц – 14 ВА;
   • при автономному живленні від акумулятора номінальною напругою 12В – 1,7 Вт.
9. Термін служби комплексів ФЛОУТЕК-ТМ – не менше 12 років.

СКЛАД КОМПЛЕКСІВ ФЛОУТЕК-ТМ:
(найбільш поширені варіанти постачання Комплексів)

I – на базі здвоєних вимірювальних перетворювачів тиску ПД-1-ДА  (ПД-1-ДИ)
за методом змінного перепаду тиску у  складі *
(вимір витрати газу по трьом трубопроводам)

Найменування приладівДля однієї
труби (шт.)
Для двох
труб (шт.)
Для трьох
труб (шт.)
1. Обчислювач витрати  ВР-2111
2. Перетворювач абсолютного (або надлишкового) і диференційного тиску ПД-1-ДА (або ПД-1-ДИ)123
3. Перетворювач температури ПТ-1123
4. Бар’єр іскробезпечний БІ-4 (або БІ-2, БІ-3)111
5. Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором),111

P.S. * – маркування комплексів ФЛОУТЕК-ТМ при замовленні: (одна труба = один канал)
одноканального Комплексу: – ФЛОУТЕК-ТМ-1-1-2,    двоканального: – ФЛОУТЕК-ТМ-1-11-22,
трьохканального: – ФЛОУТЕК-ТМ-1-111-222

II – на базі комплекту вимірювальних перетворювачів (тиску, перепаду тиску, температури) за методом змінного перепаду тиску у  складі **
(вимір витрати газу по двом трубопроводам)

Найменування приладівДля однієї
труби (шт
.)
Для двох
труб (шт.)
Для трьох
труб (шт.)
1. Обчислювач витрати  ВР-211
2. Перетворювач абсолютного (або надлишкового) тиску ПД-1-А (або ПД-1-И)12
3. Перетворювач диференційного тиску ПД-1-Д12
4. Перетворювач температури ПТ-112
5. Бар’єр іскробезпечний БІ-4 (або БІ-2, БІ-3)11
6. Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором)11

P.S. ** – маркування комплексів ФЛОУТЕК-ТМ при замовленні: (одна труба = один канал)
одноканального комплексу: – ФЛОУТЕК-ТМ-1-1-1,    двоканального: – ФЛОУТЕК-ТМ-1-11-11

III – на базі Обчислювача ПК-В виконання 1 за методом змінного перепаду тиску.
Маркування Комплексу ФЛОКТЕК-ТМ-2-1-2 у складі
(вимір витрати газу тільки по одному трубопроводу)

Найменування приладівДля однієї
труби (шт
.)
Для двох
труб (ш
т.)
Для трьох
труб (шт.)
1.. Обчислювач ПК-В виконання 11
2. Перетворювач температури ПТ-11
3. Бар’єр іскробезпечний БІ-71
4. Джерело живлення ДЖІ 12/31

IV – на базі Обчислювача ПК-В виконання 2 у складі з лічильником або витратоміром
за маркуванням Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4 (та інші модифікації) у  складі
(вимір витрати газу тільки по одному трубопроводу)

Найменування приладівДля однієї
труби (шт
.)
Для двох
труб (ш
т.)
Для трьох
труб (шт.)
1. Обчислювач ПК-В виконання 21
2. Перетворювач температури ПТ-11
3. Бар’єр іскробезпечний БІ-71
4. Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором)1
Шафа з обладнанням вимірювального
Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4
Шафа з обладнанням вимірювального
Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ
Шафа з обладнанням вимірювального
Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ
з застосуванням сонячної панелі

Документація

Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ. Паспорт
Обчислювач об’ємних і масових витрат ВР–2. Паспорт
Обчислювач ПК–В. Паспорт
Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ. Настанова з експлуатації

Програмне забезпечення

   Для оновлення програмного забезпечення вимірювальних Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ перейдіть за наступним посиланням:

HostWin – Програма обслуговування Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ всіх модифікацій (опитування, накопичення та перегляд інформації, видача комерційних звітів про витрату вимірюваного середовища).

HostWork – Програма обслуговування Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ всіх модифікацій (опитування, накопичення та перегляд інформації, видача комерційних звітів про витрату вимірюваного середовища).
Опис змін поточного оновлення програми “HostWin” (версія SP 5.40.12)
manual.pdf – Інструкція по роботі з HostWin при наявності Перетворювача інтерфейсів ініціативного у складі вимірювального комплексу ФЛОУТЕК-ТМ
CONCOR Програма конфігурування Обчислювачів (Коректорів) всіх модифікацій вимірювальних комплексів ФЛОУТЕК-ТМ.

Сертифікати

Сертифікат експертизи типу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ)
Сертифікат експертизи типу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, Обчислювач ВР-2)
Сертифікат експертизи типу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, Обчислювач ПК-В)
Сертифікат перевірки типу (UA.TR.001 56-17 Rev.4, Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ)
Повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, перелік технічних засобів комплексів ФЛОУТЕК-ТМ)
Сертифікат схвалення системи управління якістю (UA.TR.001 AQ44 Rev.0, Модуль D)
Свідоцтва, Сертифікат, Дозволи (повний перелік)