"ДП УКРГАЗТЕХ"

+38 (044) 492-76-21, +38 (044)334-73-03 dpugt@ukrgas.tech, dpugt@dgt.com.ua

Блок безвентильний керамічний ББК-5

 • Домівка
 • Блок безвентильний керамічний ББК-5

Технічні дані   • Монтаж і експлуатація   • Документація

ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Блок безвентильний керамічний (кран дифманометричний) ББК-5 (надалі – ББК-5) призначений для безпомилкової комутації входів вимірювального перетворювача перепаду тиску (надалі – дифманометр) до каналів вимірювання перепаду тиску або до каналів з’єднання дифманометра зі зразковим джерелом тиску або атмосфер.
2. ББК-5 виключає можливість спотворювати результати вимірювань перепаду тиску за рахунок відкривання одних каналів та закривання інших каналів.
3. ББК-5 дозволяє проводити перевірку або калібрування дифманометра без його демонтажу.
4. ББК-5 виключає можливість неправильної комутації каналів та перевантаження дифманометрів при подачі/знятті тиску на них.
5. Вид кліматичного виконання УХЛ-1.1 згідно з ГОСТ 15150 для діапазону робочих температур від мінус 40 до 50 °С.

ТЕХНІЧНІ  ДАНІ

 • Тиск газу не повинен перевищувати – 10 МПа.
 • Перевантаження по тиску не більше – 1.4 раза.
 • Гарантована кількість циклів перекомутації – 50000.
 • Максимальний момент на ручці комутації – 10 Н*м.
 • Підключення до об’єкта виміру через імпульсні трубки.

МОНТАЖ І ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 1. Блок безвентильный ББК-5 может быть применен с подсоединительными размерами дифманометров типа “Honeywell”, “Fisher-Rosemount”, “Hartman and Brown”, “КЗПС ППС.2(3) – DР”, “Метран”, ” Сапфир».
 2. Подсоединить с помощью крепежных болтов дифманометр к ББК-5.
 3. Закрепить ББК-5 с дифманометром неподвижно к несущим конструкциям.
 4. Подсоединить штуцер к ББК-5 (резьбовое соединение рекомендуется уплотнять лентой ФУМ ТУК04-81, усилие затяжки не более 360 кгс/см).
 5. Перевести ручку коммутации в положении М (Метрология), установить прокладки в отверстия накидных гаек импульсных трубок и подсоединить к ББК-5 импульсные трубки.
  Примечание. При подключении импульсных трубок к ББК-5 необходимо соблюдать полярность входов.
 6. Открыть краны на импульсных трубках.
 7. Переместить ручку ББК-5 из положения “М” в положение “Р” (Работа).
 8. Отсоединение дифманометра производится в обратной последовательности.
 9. Проверка нулевого значения шкалы дифманометра под рабочим давлением осуществляется путем перевода ручки коммутации из положения “Р” в положение “О” (“Ноль”).
 10. Для поверки или калибровки дифманометра – перевести ручку в положение М и подать давление от Калибратора на вход М+.
 11. После завершения поверки, повернуть ручку в положение “Р” (Работа).
 12. Пневматическая схема коммутации каналов приведена на рисунке 2.

Документация

Блок безвентильный керамический ББК-5. Паспорт